Ökad reglering kring binära optioner kan vara på gång

binära optioner

Både svenska myndigheter och internationella organ har riktat allmän kritik mot branschen för spekulationsprodukter för konsumenter. Det handlar då om bland annat binära optioner, Contracts For Difference-produkter (CFD) och andra hävstångsprodukter.

Från svenskt håll har några konkreta ställningstaganden eller yttranden dock inte framförts, men Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har sedan ett par år tillbaka övervakat branschen och i vissa fall gjort mer konkreta yttranden. I det senaste yttrandet menar ESMA att det kan krävas åtgärder för att säkerställa ett mer omfattande konsumentskydd. Det betyder inte att binära optioner, CFD-produkter, med mera kommer att förbjudas, men reglerna kring dem kan komma att bli tuffare och mer standardiserade.

Riskfyllda investeringsprodukter

Handel med CFD-produkter och binära optioner kan ge stora vinster på mycket kort tid och med lite tur och skicklighet finns möjligheten att tjäna pengar på produkterna. Att avkastningen är potentiellt sett mycket hög innebär samtidigt också att risken är hög. Det gäller både CFD-produkter och binära optioner, men kanske särskilt sistnämnda eftersom en insats kan gå helt förlorad vid en mindre lyckad investering.

ESMA menar att det inte finns ett tillräckligt gott konsumentskydd på plats för handeln med dessa derivat och hävstångsprodukter. Man jämför med banktjänster samt handel med aktier och fonder, för vilka det finns tydliga regelverk på plats för att skydda konsumenterna, och menar att samma grad av bland annat informationsplikt inte finns inom handel med CFD:er och binära optioner.

Några av de åtgärder som ESMA diskuterar är begränsningar för kundförluster, marknadsföringsbegränsningar och hävstångsgränser.

Vad gäller förlustbegränsningar är en tänkbar åtgärd att kundförluster ska begränsas i procent av den totala investeringen. Idén med en sådan åtgärd är att en investering inte ska riskera att gå helt förlorad. Denna åtgärd kan eventuellt kombineras med hävstångsgränser, det vill säga att en hävstång på det investerade beloppet inte kan vara högre än ett visst antal gånger beloppet. När det gäller marknadsföring kan en tänkbar åtgärd vara att all reklam ska åtföljas av tydligare ”varningstexter”. Förmodligen filar ESMA också på en reglering som gör det förbjudet att erbjuda bonusar för nya kunder.

Nästa steg

ESMA har ännu inte tagit fram något förslag på ny lagstiftning. Det man har meddelat är förslag på områden där man ser att nya regleringar bör införas. Under sensommaren och hösten kommer värdepappers- och marknadsmyndigheten med stor sannolikhet att ta fram mer konkreta förslag på regleringar. Dessa kommer att föreslås inkluderas i MiFIR-förordningen efter beslut i myndighetens styrelse. Ändringar kan införas tidigast i januari 2018.

Källor: Konsumenternas.se och ESMA:s senaste yttrande (kan läsas här)

Våra snabbaste lån


Kreditbolag Credway
Lånebelopp 1 000 kr - 30 000 kr
Löptid - dagar - - dagar
Kostnad - kr
Kreditbolag Cashbuddy
Lånebelopp 5 000 kr - 25 000 kr
Löptid 1 år - 5 år
Kostnad 2427 kr
Kreditbolag Euroloan
Lånebelopp 2 000 kr - 50 000 kr
Löptid 1.5 år - 5 år
Kostnad - kr
Kreditbolag ViaConto
Lånebelopp 500 kr - 50 000 kr
Löptid 2 mån - 9 mån
Kostnad - kr
Kreditbolag Mobillån
Lånebelopp 1 000 kr - 40 000 kr
Löptid 3 mån - 2 år
Kostnad 2885 kr