Vilka effekter får regeringens vårbudget för dig?

Måndagen den 17 april presenterade finansminister Magdalena Andersson den så kallade vårbudgeten, eller den ekonomiska vårpropositionen om man vill använda den officiella benämningen. I den presenterar regeringen en rad förslag på förändringar i skatter och bidrag som föreslås träda ikraft 2018.

Ett av förslagen rör sänkt skatt för pensionärer, ett annat att det ska bli dyrare att köra bil och ett tredje är att skatten på sjukersättning ska sänkas. Överlag är det dock inga direkt omvälvande förslag som regeringen för fram. Nedan är ett kort sammandrag av de förslag som kan ha störst betydelse för din plånbok.

Sänkta skatter

Det finns två tydliga grupper i befolkningen som blir vinnare på regeringens budgetförslag, även om förbättringarna för respektive grupp inte är särskilt dramatisk. Det handlar om personer som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning samt pensionärer.

Med regeringens förslag kommer skatten på ersättningarna att sänkas med omkring 120 kr i månaden (1500 kr per år). För pensionärerna blir skattesänkningen istället omkring 200 kr (2500 kr per år). Observera att detta gäller de flesta pensionärer, men inte alla. De som får lägre skatt är de som har inkomster på mellan drygt 10 000 – 25 000 kr i månaden. För pensionärer som har större inkomster än så sker inga förändringar.

Höjda skatter

Vårbudgeten innehåller även förslag på höjda skatter. Ett par av dem är öronmärkta för klimatsatsningar medan andra är skatter som går in i statskassan för att förstärka statens finanser.

Den ”klimatskatt” som regeringen har föreslagit är av typen bonus/malus, vilket kan översättas till morot/piska. Tanken är att omställningen till en fossilfri fordonsflotta ska skyndas på genom att den som kör bil som drivs med bensin eller diesel ska få betala högre skatt medan den som kör bil med mindre koldioxidutsläpp istället ska få en bonus. Viktigt att observera är att regeringens förslag tar sikte på nybilsförsäljning. Samtidigt finns skäl att anta att det sker förändringar i beskattningen även för bilar som redan är i trafik.

Ett annat centralt förslag är att den inkomstskatt som ska betalas till staten på lite högre inkomster inte ska räknas upp med konsumentprisindex med två procentenheters tillägg. Enligt förslaget kommer uppräkningen att bli mindre, vilket innebär att fler får betala statlig skatt. Den som tjänar över omkring 440 000 kr per år kommer att få betala minst 100 kr mer i skatt per månad om förslaget går igenom.

Andra förslag

Exempel på andra viktigare förslag i vårbudgen är:

  • Ändringar i 3:12-reglerna för mindre företag (fåmansbolag)
  • Förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar
  • Riktad satsning för fler sommarjobb (i storleksordningen 100 miljoner kronor)

Våra snabbaste lån


Kreditbolag Credway
Lånebelopp 1 000 kr - 30 000 kr
Löptid - dagar - - dagar
Kostnad - kr
Kreditbolag Cashbuddy
Lånebelopp 5 000 kr - 25 000 kr
Löptid 1 år - 5 år
Kostnad 2427 kr
Kreditbolag Euroloan
Lånebelopp 2 000 kr - 50 000 kr
Löptid 1.5 år - 5 år
Kostnad - kr
Kreditbolag ViaConto
Lånebelopp 500 kr - 50 000 kr
Löptid 2 mån - 9 mån
Kostnad - kr
Kreditbolag Mobillån
Lånebelopp 1 000 kr - 40 000 kr
Löptid 3 mån - 2 år
Kostnad 2885 kr