Företagslån

Företag

Företagslån är ett samlande begrepp för lån och krediter som främst juridiska personer kan använda sig av. Idén är att genom olika kreditlösningar antingen säkra att det finns kontanter tillgängliga i den löpande verksamheten eller att kunna genomföra investeringar. Driver du ett företag och är intresserad av sätt att använda lånade medel för att driva verksamheten framåt har du en kort guide till företagslån nedan.


Tre typer av företagsfinansiering

Det finns i huvudsak tre typer av finansieringslösningar för företag. Det handlar om:

  • Företagslån utan säkerhet
  • Factoring
  • Kontokrediter

Dessutom finns en mängd andra, lite mer specialiserade, finansieringslösningar, såsom exempelvis fastighetsfinansiering, leasing, projektfinansiering och exportfinansiering.


Företagslån utan säkerhet

Företagslån utan säkerhet är en produkt som erbjuds av såväl storbanker som kreditbolag med fokus på företagskunder. Även statliga ALMI kan faktiskt hjälpa till med denna typ av lån. Lånet fungerar i praktiken på samma sätt som ett privatlån som riktas mot privatpersoner. Idén är alltså att företaget ansöker om ett lån på en klumpsumma och, om ansökan beviljas, blir erbjudet en individuell ränta.

Företagslån är i grunden till för att möjliggöra en investering. Ett exempel kan vara blomsteraffären som vill bygga ut sin lokal och köpa in ny inredning. Ett annat exempel kan vara IT-företaget som behöver göra en större investering i nya servrar.

En variant på denna typ av lån är investeringslån. Det är framför allt större aktörer, som ska genomföra större investeringar i exempelvis en maskinpark eller en ny byggnad, som kan ansöka om ett sådant.


Lån för drift

Ett företag är beroende av att alltid ha likvider, det vill säga kontanter, på kontona. Om det inte finns kronor och ören på företagskontona blir det omöjligt att betala löner, löpande skatter, leverantörsfakturor, med mera. För att säkra likviditet använder sig företag normalt av factoring och kontokrediter. Ett företagslån utan säkerhet kan också komma ifråga, men då gäller det framför allt mindre aktörer och tidsmässigt är fokus på uppstartsfasen.

Factoring innebär att företaget antingen direkt säljer sina kundfakturor eller belånar dem. Rent praktiskt är skillnaderna inte så stora. Kort sagt skickar företaget fakturorna till banken eller ett specialiserat factoringbolag och får ut värdet av fakturorna i princip omedelbart utan att behöva vänta på att kunderna faktiskt ska betala.

Kontokrediter är rörelsekrediter som fungerar som en extra buffert. Konceptet är mycket enkelt; om saldot på företagskontot blir negativt kan företaget fortfarande betala löner, skatter, leverantörsfakturor, med mera, från en löpande kredit.


Lån som hävstång

Det är vanligt att företag använder sig av företagslån av olika slag även om det egentligen finns likvida medel på kontona. Anledningen stavas hävstång. Vad är då detta? Jo, genom att låna pengar för exempelvis en investering kan investeringen göras betydligt större än om företaget hade tagit hand om hela prislappen på egen hand. En annan faktor att räkna med är att det faktiskt kan vara billigare att använda lånade pengar än egna pengar.

Vi ska inte gå in på detaljerna kring dessa faktorer här. Vi nöjer oss med att konstatera att lån kan ge företaget en hävstång som ger betydligt mer pengar tillbaka i framtiden. Om du driver företag och funderar på en finansieringslösning som inbegriper företagslån rekommenderar vi att du talar med din bank och din revisor.

Våra snabbaste lån


Högrisktriangel

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.


Kreditbolag Northmill
Lånebelopp 1 000 kr - 30 000 kr
Löptid 5 mån - 6 år
Kostnad kr
Kreditbolag Ferratum
Lånebelopp 1000 - 45000
Löptid 4 mån - 4 år
Kostnad kr
Kreditbolag Daypay
Lånebelopp 1000 - 20000
Löptid 1 mån - 5 år
Kostnad kr
Kreditbolag Cashbuddy
Lånebelopp 5000 - 25000
Löptid 1 år - 5 år
Kostnad kr
Kreditbolag ViaConto
Lånebelopp 1000 kr - 20 000 kr
Löptid 1 mån - 6 år
Kostnad kr