Investeringar

Aktier som ökar i värde

En investering är varje handling som syftar till att förränta befintligt kapital i framtiden. Kapital är ett brett begrepp och kan handla om så vitt skilda saker som humankapital som just pengar. Den som till exempel genomför en utbildning för att kunna avancera i ett företag genomför en investering i sitt humankapital.

Det är dock mer vanligt att man talar om investeringar i värdepapper, fastigheter, med mera som är tänkta att ge avkastning. Den pott pengar man satsar idag ska helt enkelt, om rätt förutsättningar finns och rätt resultat uppnås, växa till en större pott i framtiden.

Det finns många typer av investeringar. Här ska vi gå igenom kort om de tre av de mer vanliga, nämligen:

  • Aktier och fonder
  • Fastigheter
  • Lån

Ingen av ovan kan sägas kunna ge snabba pengar direkt, men genom smarta investeringar kan du nå en position då du successivt får ett mindre och mindre behov av att till exempel låna pengar när det sinar i hushållskassan.


Aktier och fonder

Aktier och fonder är de två typer av investeringar som är de två förstavalen för privatpersoner. Anledningen är att det är så enkelt att komma igång med att göra affärer. Oavsett du väljer att börja handla via din befintliga bank eller öppnar ett VP-konto eller ett investeringssparkonto hos en nätmäklare, kan du faktiskt göra din första aktie- eller fondaffär inom någon dag.

Du har ett mycket stort utbud av aktier och fonder att välja mellan. Du kan därmed anpassa din risknivå och därigenom också din förväntade avkastning exakt. Ett tips är att diversifiera dina innehav så mycket som möjligt. Att ha en enda aktie eller en enda fond i investeringsportföljen är verkligen inte att rekommendera. I stället bör du investera i olika branscher och på olika marknader. Du kan också med fördel investera i olika typer av underliggande värden. Köp till exempel inte enbart renodlade aktiefonder utan addera också råvarufonder, fastighetsfonder, räntefonder, med mera. Det är också klokt att dela upp köpen över en längre tid, allt för undvika att köpa när det är som dyrast.


Fastigheter

Fastigheter har genom årens lopp visat sig ge betydligt högre riskjusterad avkastning än vad börsen har gjort. Detta investeringsalternativ kan alltså vara mycket förmånligt över tid. Det finns flera sätt att investera i fastigheter, nämligen:

  • Investering i din egen bostad
  • Köp av hyresfastighet
  • Fastighetsfonder
  • Bostadsfonder
  • Crowdfunding för bostadsprojekt.

Det enklaste sättet att få exponering mot fastighetsmarknaden är att köpa en fastighetsfond. Denna typ av fond investerar i bolag som är verksamma inom projektering, byggande och förvaltning av såväl småhus och flerfamiljshus som kommersiella fastigheter. Övriga alternativ kräver mer av dig som placerare och risken är dessutom högre.


Investera i lån

Lån som investering? Jo, det finns flera sätt att investera i lån. Att köpa räntebevis är ett av dem. Att placera pengar på högräntekonton i kreditbolag och inlåningsföretag är ett annat. Ett tredje är att köpa företagsobligationer. Som ett fjärde sätt kan nämnas utlåning P2P, det vill säga att du sätter in pengar hos en aktör som fungerar som förmedlare av lån. Företag och långivare har ett behov av att låna upp pengar för sina verksamheter och du som privatperson har flera möjligheter att göra det och få avkastning på dina satsade kronor.

Det enklaste sättet att investera i lån är förmodligen att sätta in pengar på sparkonton hos inlåningsföretag. Notera bara att det här finns en risk för att alla dina pengar går förlorade i händelse av inlåningsföretagets konkurs. Företagsobligationer, då företrädesvis i fonder, är vårt rekommenderade alternativ nummer två.

Våra snabbaste lån


Högrisktriangel

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.


Kreditbolag Northmill
Lånebelopp 1 000 kr - 30 000 kr
Löptid 5 mån - 6 år
Kostnad kr
Kreditbolag Ferratum
Lånebelopp 1000 - 45000
Löptid 4 mån - 4 år
Kostnad kr
Kreditbolag Daypay
Lånebelopp 1000 - 20000
Löptid 1 mån - 5 år
Kostnad kr
Kreditbolag Cashbuddy
Lånebelopp 5000 - 25000
Löptid 1 år - 5 år
Kostnad kr
Kreditbolag ViaConto
Lånebelopp 1000 kr - 20 000 kr
Löptid 1 mån - 6 år
Kostnad kr