Fonder

Fondpengar

Att spara i fonder är något vi egentligen alla gör, detta genom att premiepensionssystemet bygger på att vi ska placera en del av vårt pensionskapital i fonder. Även den som inte gör ett aktivt PPM-val får se sina pengar bli investerade i fonder. I tillägg kan alla givetvis fondspara på egen hand.

Det är fullt möjligt att tjäna snabba pengar på att placera i fonder. Det är emellertid inte så denna typ av investering är tänkt att fungera. Fonder lämpar sig bättre för ett mer långsiktigt sparande. Här ger vi några tips på hur du maximerar fondsparande för mer pengar både nu och i framtiden. Det vi ska ta upp är:

  • Risk och avkastning
  • Förvaltningskostnader
  • Fördelen med att månadsspara

Risk och avkastning

Som med alla andra investeringar finns även för fonder en direkt korrelation mellan risk och avkastning. Kort sagt innebär högre risk att man har chans på högre avkastning. Motsatt förhållande gäller givetvis också. Den som tar högre risk med en placering riskerar också att förlora mer än den som spelar med lite mer säkra kort.

Risk är ett något abstrakt begrepp, men lyckligtvis finns ett par nyckeltal och indikatorer att använda för att snabbt identifiera risken i en fond. När du tittar på utbudet av fonder hos din bank eller nätmäklare hittar du alltid en uppgift om risk på en skala mellan 1-7. Ett lågt tal innebär låg risk, medan ett högt tal visar på motsatsen. Det är utvecklingen under de senaste fem åren som ger denna indikator.

Andra indikatorer och nyckeltal att titta på är standardavvikelse och sharpe ratio. Förstnämnda visar på hur mycket avkastningen för en fond avviker från ett medel. En hög siffra betyder att risken är hög. Sharpe ratio är ett mått på hur väl fonden har utvecklats mot medel. Om den är över ”1” har fonden en god utveckling justerat för risken.


Förvaltningskostnader

För att tjäna pengar på fondsparande gäller det inte bara att fonderna ger positiv avkastning. Det gäller också att se till att förvaltningsavgifterna inte så att säga äter upp kapitalet. I den här posten ingår allt från kostnader för de transaktioner som fonderna gör till kostnader för resor, företagsbesök, med mera. Dessutom tar förvaltaren ut en slags provision för förvaltningen.

Grundregeln är att ju lägre förvaltningskostnaderna är, desto bättre är det. Det kan dock finnas skäl att sätta förvaltningskostnaderna i relation till avkastningen. Är avkastningen betydligt högre för en viss lite dyrare fond kanske det ändå är en god idé att välja just denna.


Svårt att träffa rätt – månadsspara i stället

Om du vill tjäna snabba pengar på fonder är marknadstiming, det vill säga att gå in och ur fonder vid rätt tillfällen, ett verktyg att använda. Det är dock notoriskt svårt att göra detta och risken är att bytena av fonder för att hitta de marknader som för tillfället ger bäst avkastning i stället ger ett minusresultat. Standardtipset när det gäller att tjäna pengar på fondsparande är att sprida ut köpen, det vill säga att månadsspara. Ett månadssparande gör att du köper både när det är billigt och när det är dyrt. Du får därmed en mer jämn utveckling i din portfölj och minskar också risken i dina investeringar totalt sett.


Sammanfattning om att spara i fonder

  • Risken är intimt kopplad med avkastning
  • Ju högre risk, desto större svängningar i fondens värde
  • Se till att minimera förvaltningskostnaderna
  • Månadsspara för en jämnare utveckling.

Våra snabbaste lån


Högrisktriangel

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.


Kreditbolag Northmill
Lånebelopp 1 000 kr - 30 000 kr
Löptid 5 mån - 6 år
Kostnad kr
Kreditbolag Ferratum
Lånebelopp 1000 - 45000
Löptid 4 mån - 4 år
Kostnad kr
Kreditbolag Daypay
Lånebelopp 1000 - 20000
Löptid 1 mån - 5 år
Kostnad kr
Kreditbolag Cashbuddy
Lånebelopp 5000 - 25000
Löptid 1 år - 5 år
Kostnad kr
Kreditbolag ViaConto
Lånebelopp 1000 kr - 20 000 kr
Löptid 1 mån - 6 år
Kostnad kr