Skatt och deklaration

skatt och deklaration för extrainkomster

Du som besöker den här sajten för att få tips om hur du kan tjäna mer pengar, och det gärna så snabbt som möjligt, har kanske inte funderat så mycket på frågor om beskattning och vad som måste anmälas i deklarationen till Skatteverket. Det finns dock skäl att fundera kring dessa frågor, om inte annat för att göra rätt för sig. På den här sidan kan du läsa mer om hobbyverksamhet med aktuella undantag, brytgränser och grundavdrag.

Alla inkomster ska beskattas

Grundregeln i svensk skattelagstiftning är att alla vinster ska beskattas, och det från första kronan. Skulle du till exempel sälja något för 5000 kr som har kostat dig 2000 kr ska du betala inkomstskatt på 3000 kr. Säljer du en egensnickrad byrå för 1000 kr som har kostat dig 200 kr i materialkostnader ska 800 kr tas upp för beskattning. Det finns i skattelagstiftningen egentligen inget fribelopp eller liknande för vinster/inkomster.

Emellertid finns det ett par tilläggsregler som gör att ett fribelopp ändå kan sägas finnas. Det handlar om det så kallade grundavdraget som automatiskt dras av från den beskattningsbara inkomsten för alla skattskyldiga i Sverige. För år 2016 är grundavdraget på 18 800 kr och inkomster samt vinster upp till detta belopp blir inte föremål för beskattning. Det är denna regel som till exempel gör att den som sommarjobbar i mindre utsträckning normalt inte behöver betala skatt på sina inkomster.

Tunn linje mellan hobby och näringsverksamhet

Hobbyverksamhet är något alla kan vara verksamma med utan att behöva registrera firma eller ens anmäla till Skatteverket.

Enligt Skatteverket är hobbyverksamhet sådan som 1) utövas på fritiden, och 2) inte fungerar som den huvudsakliga försörjningen. I praktiken handlar det om kulturella verksamheter, aktiviteter inom djuruppfödning, biodling och liknande.

Det finns en utbredd uppfattning om att det finns brytgränser för när man ska betala skatt på hobbyverksamhet, det vill säga att man kan tjäna upp till ett visst belopp utan att behöva skatta. Det är tyvärr en missuppfattning. Alla vinster i hobbyverksamhet ska beskattas. De ska dessutom deklareras, och det på en speciell blankett (T2).

I det fall omsättningen i hobbyverksamheten börjar öka och närma sig 30 000 kr finns skäl för Skatteverket att bedöma din verksamhet som näringsverksamhet. Då kan myndigheten rikta ett krav mot dig att du ska registrera egen firma och momsregistrera dig.

Bärplockning (och svampplockning) utgör ett intressant undantag från huvudreglerna. För denna verksamhet är det aldrig fråga om hobby. I stället är verksamheten skattefri upp till 12 500 kr per år.

Reglerna kring hobbyverksamhet och skatt är något mer komplicerade än ovan korta redogörelse. Om du vill ha alla svar rekommenderar vi att du tittar in på Skatteverkets sida om denna typ av verksamhet. Du hittar den här.

Extrainkomster från lön

Om du tjänar extra pengar genom att till exempel hjälpa till med läxläsning i regi av ett bemanningsföretag eller delar ut tidningar kommer din arbetsgivare att stå för allt som har med löner, skatter och deklarationer att göra. Det enda du behöver göra är att kontrollera att uppgifterna stämmer i deklarationen. Om du i stället erbjuder exempelvis läxläsning i egen regi är det i utgångspunkt reglerna om hobbyverksamhet som gäller.

Våra snabbaste lån


Högrisktriangel

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.


Kreditbolag Northmill
Lånebelopp 1 000 kr - 30 000 kr
Löptid 5 mån - 6 år
Kostnad kr
Kreditbolag Ferratum
Lånebelopp 1000 - 45000
Löptid 4 mån - 4 år
Kostnad kr
Kreditbolag Daypay
Lånebelopp 1000 - 20000
Löptid 1 mån - 5 år
Kostnad kr
Kreditbolag Cashbuddy
Lånebelopp 5000 - 25000
Löptid 1 år - 5 år
Kostnad kr
Kreditbolag ViaConto
Lånebelopp 1000 kr - 20 000 kr
Löptid 1 mån - 6 år
Kostnad kr